Styrelse

Göran Du Rées (ordf)
Maria Eriksson Hecht (ordf)
Gorki Glaser-Müller
Mattias Olsson
Lisa Farzaneh Eriksdotter
Håkan Lindhé
Staffan Julén
Karin Wegsjö
Linda Callenholt
Åsa Riton

Valberedning
Jon Lindström (sammankallande)
Elisabet Gustafsson
Frida Kempff
Christina Olofson
Catti Edfeldt

Foto: Sveriges Filmregissörer