Styrelse

Göran Du Rées (ordf)
Maria Eriksson Hecht (ordf)
Therese Ahlbeck
Anna Eborn
Carl Javèr
Marcus Karlsson
Mattias Ohlsson
Håkan Lindhé
Karin Wegsjö
Linda Callenholt
Åsa Riton

Valberedning
Jon Lindström (sammankallande)
Staffan Julén
Håkan Lindhé
Lisa Farzaneh Eriksdotter
Catti Edfeldt

Foto: Sveriges Filmregissörer