Sveriges Filmregissörer

Välkommen till Sveriges Filmregissörer, yrkesavdelningen för filmregissörer. Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i yrkesavdelningen. Kontakta styrelsen om du vill veta mer.

 

Kontakta din yrkesavdelning

DU TILLHÖR YRKESAVDELNING 118

Kontakt (förtroendevalda):

Maria Eriksson-Hecht
erikssonmaria86@gmail.com

Göran du Rées
gorandurees@gmail.com

Teaterförbundets kansli, kontaktpersoner för juridiska frågor är Ulf Mårtens eller Pontus Lenke
Telefon 08 441 13 00, e-post: jour@teaterforbundet.se

Gå med i SFR:s Facebookgrupp

Kontakta din yrkesavdelning

Aktuellt från Sveriges Filmregissörer

Europas filmregissörer samlades i Bukarest

2019-09-26 Under dagarna diskuterades en rad viktiga framtidsfrågor. En aktuell fråga är implementeringen av DSM-direktivet och hur upphovsrätten kan stärkas för konstnärerna. Mötet lyfte även vikten...

FERA General Assembly 2019

Workshop i Bryssel om det nya upphovsrättsdirektivet

2019-06-27 Den 15 april 2019 röstade EU:s ministerråd igenom det europeiska upphovsrättsdirektivet, DSM-direktivet. Därmed måste medlemsländerna lägga in direktivets bestämmelser i nationell lagstiftning...

Workshop om DSM-direktivet i Bryssel.

Årsmöte för Sveriges Filmregissörer med gäster

2019-05-20 Nedan följer dagordning för mötet. Vill du ta upp en fråga eller motionera på årsmötet ska denna insändas till styrelsen senast den 10 maj.Till årsmötet har vi i år bjudit in Lisa Ohlin som...

Nordiskt filmregissörsmöte i Danmark

2019-04-30 De nordiska filminstitutens vd:ar var inbjudna för att diskutera hur filmen som konstform kan bevaras och utvecklas i framtiden, inte minst i tider då streamingbolagen får allt större makt över v...