Scenografer/Kostymdesigner

Välkommen till yrkesavdelningen 114 för scenografer och kostymdesigner.

Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vår avdelning ska fokusera på framöver är upp till oss medlemmar i yrkesavdelningen. Kom på ett medlemsmöte eller kontakta styrelsen om du vill veta mer!

Teaterförbundets kansli, Medlemsrådgivningen:
Telefon 08 441 13 00, Epost: jour@teaterforbundet.se

Kontakta oss

Här kan du se vem som sitter i styrelsen för scenografi- och kostymavdelningen.

Kontakta oss gärna!
scenografikostym@teaterforbundet.se

Ordförande Anna Ardelius
ardelius.anna@gmail.com 070-937 31 11

Kontakta oss

Råd och stöd

På sidan Råd och stöd kan du läsa mer om vad Teaterförbundet gör för att stödja dig i yrket och arbetslivet.

Aktuellt från Scenografer/Kostymdesigner

Yrkesfunktioner på kostymavdelningen för film/tv

2020-06-16 En arbetsgrupp och en referensgrupp har sett över vilka titlar som är korrekta för olika arbetsuppgifter. Då användningen av titlarna går mer efter det internationella titelsystemet har avdelnin...

Inplanerade styrelsemöten under hösten 2019

2019-07-29 Inplanerade styrelsemöten under hösten 2019 är 26/8 och 1/10. Kontakta oss om det finns frågor, funderingar och/eller ämnen ni vill att vi tar upp. ...