Styrelse

Styrelse
Moa Matilda Sahlin, ordförande
Anders Angel, vice ordförande och kassör
Elin Callmer, sekreterare
Anna Hellerested, ledamot
Charlotte Flensburg, ledamot

Valberedning
Ulrika Dalenstam
Patrik Gullbing