Styrelse

Styrelse
Sita Ljungholm Verma, ordförande
Anders Angel, kassör
Anna Johansson, sekreterare
Lova Lundin, ledamot
Melvin Moon, ledamot

Valberedning
Elin Callmer
Moa Sahlin
Patrik Gullbring