Pedagogavdelningen

Välkommen till yrkesavdelningen för pedagoger inom teater, drama och dans. Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i yrkesavdelningen. Kontakta styrelsen om du vill veta mer.

Kontakta din yrkesavdelning

DU TILLHÖR YRKESAVDELNING 103

Kontakt (förtroendevald):
Sita Ljungholm Verma
pedagoger@teaterforbundet.se

sitaverma@gmail.com
Teaterförbundets kansli, medlemsrådgivningen:
Telefon 08 441 13 00
jour@teaterforbundet.se

Kontakta din yrkesavdelning

Råd och stöd

På sidan Råd och stöd kan du läsa mer om vad Teaterförbundet gör för att stödja dig i yrket och arbetslivet.