Styrelse

Vald vid årsmötet 2020

Ordföranden
James Lund
Camilo Ge Bresky

Ledamöter
Frida Modén Treichl
Johan Wennerstrand
Joseph Vila Garcia
Leila Jung
Ester Hedlund
Emma Mellroth
Elina Westberg

Revisor
Oskar Kongshöj

Valberedning
Emmie Asplund
Kajsa Petersson

Vill du komma i kontakt med Musikalartistavdelningens styrelse skicka ett mejl till musikalartistavdelningen@teaterforbundet.se