Dramaturgavdelningen

Välkommen till yrkesavdelningen för dramaturger och manusförfattare. Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket.

Dramaturgavdelningen startas upp
Dramaturgavdelningen inom Teaterförbundet har varit vilande under några år. Nu har en grupp dramaturger i Göteborg dragit igång avdelningen igen. I januari valdes en interimsstyrelse, som förbereder ett årsmöte den 8 juni, då en ordinarie styrelse ska väljas. Interimsstyrelsen består av Lisa Lindén (ordförande), Gunnar Eriksson, Kristina Ros och Stefan Åkesson.

Valberedningen letar nu efter hågade styrelsekandidater från hela landet. Är du dramaturg och vill arbeta fackligt, eller känner du någon som du tror skulle passa bra – hör av dig till valberedningen som består av Anna Berg, anna@annaberg.org och Hasse Carlsson hasse@regionteatervast.se

Kontakta din yrkesavdelning

DU TILLHÖR YRKESAVDELNING 116

Kontakt (förtroendevald):
Interimsstyrelse

Teaterförbundets kansli, Medlemsrådgivningen:
Telefon 08 441 13 00, epost: jour@teaterforbundet.se

Kontakta din yrkesavdelning