Casting Directors

Välkommen till yrkesnätverket Casting Directors! Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i nätverket. Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontaktpersoner för Casting Directors

Charlotta Hansen lotta@hansencasting.com

Imor Hermann imor.hermann@stadsteatern.stockholm.se

Jeanette Klintberg contact@jeanetteklintberg.com

Tusse Lande tusse@kompanilande.com

Catrin Wideryd catrin@widerydcasting.se

 

Kontaktpersoner för Casting Directors