Styrelse

Styrelsen nås på: Biografavdelningen@gmail.com

Styrelsen består av:

Mikael Andersson SF Bio, Stockholm, Filmstaden Sickla
Mats Gillmor Folkets Bio, Växjö, Palladium
Martin Håkansson Svenska Bio, Stockholm, Grand och Victoria
Johan Lindell SF Bio, Helsingborg, Filmstaden, kassör
Siri Pekkari Folkets Bio, Luleå, Royal

suppleanter:
Fredrik Marcusson Svenska Bio, Mariestad, Saga och Skövde, Biostaden
Håkan Mukka SF Bio, Örebro, Filmstaden
Christer Pellrud SF Bio, Stockholm, Sture och Saga samt Folkets Bio, Stockholm, Zita

Styrelsemöten ska förläggas på biografer runt om i landet.

Biografavdelningen har ca 260 medlemmar.

Teaterförbundets biografanställda medlemmar tillhör förutom yrkesavdelningen även en klubb. Saknas klubb på arbetsplatsen grupperas man in i det företag där man arbetar. För närvarande finns följande fackklubbar:

SF Bio Stockholm
SF Bio Göteborg
SF Bio Malmö
Svenska Bio Stockholm
Svenska Bio Skövde

Kontaktpersoner i arbetsmiljöfrågor är de regionala skyddsombuden:
Lars Carlberg
Mats Gillmor

 

Mikael Andersson Grafik

Mikael Andersson

SF Bio Stockholm Filmstaden Sickla Arbetstagarrepresentant i styrelsen för Nordic Cinema Group Holding AB

E-post: mikael.and@comhem.se

Mobil: 0739-46 36 44

Mats Gillmor Grafik

Mats Gillmor

Regionalt skyddsombud, Folkets Bio Växjö Palladium

E-post: mats.gillmor@rocketmail.com

Mobil: 0707-71 03 09

Martin Håkansson Grafik

Martin Håkansson

Svenska Bio Stockholm Grand och Victoria

E-post: martinhakanson@gmail.com

Mobil: 0703-14 36 91

Johan Lindell Grafik

Johan Lindell

Kassör, SF Bio Helsingborg Filmstaden

E-post: joohan.lindell@gmail.com

Mobil: 0707-34 41 87

Siri Pekkari

Folkets Bio, Luleå,Royal

E-post: siripekkari@gmail.com

Mobil: 076-8115452

Fredrik Marcusson Grafik

Fredrik Marcusson

Svenska Bio Mariestad Saga och Skövde Biostaden Saga

E-post: svbiofredrik@gmail.com

Mobil: 0706-57 16 42

Håkan Mukka

SF Bio, Örebro, Filmstaden

E-post: hojamoja@hotmail.com

Mobil: 070-3672580