Styrelse

Pierre Ström, ordförande
Anne-Marie Möller, vice ordförande
Bert Gradin, kassör
Ulf Johan Tempelman, revisor
Minna Krook, valberedning
Sara Andersson, valberedning