Styrelse

Styrelsen för Teaterförbundets avdelning 112 består av:

Ordförande
Helena Melin
Mellangatan 44 C
554 51 Jönköping
0739-309 793
helena@sharemusic.se

Ordförande
Hanne Wirde
Söderlingsgatan 17 A
414 66 Göteborg
073-990 79 85
hanne.wirde@gmail.com

Sekreterare

Gustav Åvik
070-812 44 44
gustav.avik@gmail.com

Kassör
Elin Collmo
073-702 29 28
elincollmo@gmail.com
Ledamöter

Sara Pietikäinen
0702-44 44 04
sara@lulestassteater.se

Robin Skarin
073-566 38 79
robin.skarin@stadsteatern.stockholm.se

Revisorer
Ammy Kjellsdotter
ammy.kjellsdotter@gmail.com

Helena Tunong (revisorssuppleant)

Valberedning
Robert Forsman, sammankallande
Ulrika Dalenstam