Styrelse

Styrelsen för Teaterförbundets avdelning 112 består av:

Ordförande
Helena Melin
Mellangatan 44 C
554 51 Jönköping
0739-309 793
helena@sharemusic.se

Ordförande
Hanne Wirde
Söderlingsgatan 17 A
414 66 Göteborg
073-990 79 85
hanne.wirde@gmail.com

Sekreterare

Gustav Åvik
070-812 44 44
gustav.avik@gmail.com

Kassör
Helena Melin
0739-309 793
helena@sharemusic.se

Ledamöter
Ammy Kjellsdotter Åström
073-219 03 71
ammy.kjellsdotter@gmail.com

Maria Asserud
070-544 48 04
maria.asserud@vasterbottensteatern.se

Revisorer
Helena Tunong
helena.tunong@vastmanlandsteater.se

Ammy Kjellsdotter (revisorssuppleant)

Valberedning
Robert Forsman, sammankallande
Ulrika Dalenstam