Adm/Prod/Kommunikationsavd

Välkommen till yrkesavdelningen för administratörer, producenter och kommunikatörer.
Vi arbetar med frågor som är viktiga för dig i yrket. Vilka frågor vi ska fokusera på framöver är upp till dig och de andra medlemmarna i yrkesavdelningen. Kontakta styrelsen om du vill veta mer!

Vilka yrkesgrupper som ingår i din yrkesavdelning ser du här. Läs merAdministrativ chef, Abonnemang, Biljettförsäljare, Ekonomi/Administration/Data, Information/Marknad, Konstnärlig ledare, Producent scenkonst, Projektledare scenkonst, Sekreterare/Kontorist, Teaterfotograf, Växel/reception, Övrig kanslipersonal.

Mer om stöd i yrket och arbetslivet
Här under ser du mer om vad Teaterförbundet gör för att stödja dig i yrket och arbetslivet.

Ditt kollektivavtal
I kollektivavtalet ser du vad som gäller ifråga om exempelvis lön, arbetstider, semester, vid sjukdom och föräldraledighet. Kollektivavtalet reglerar också eventuella upphovsrättsliga ersättningar. Vilket kollektivavtal som gäller för dig beror på vilken arbetsgivare du har. Du hittar Teaterförbundets kollektivavtal här. 
Där kan du också läsa vilka arbetsgivare som omfattas av respektive kollektivavtal.

Kontraktsmallar
När du diskuterar ett nytt jobb eller förhandlar om ett nytt uppdrag kan du ha nytta av de kontraktsmallar som finns i flera av förbundets kollektivavtal.

Kompetensutveckling
Teaterförbundet arbetar för att du ska få möjlighet till kompetensutveckling, utöver det som din yrkesavdelning gör. Läs mer om kompetensutveckling.

Rådgivning
Du kan få råd och hjälp från medlemsrådgivningen. I vissa lägen kan du beviljas rättshjälp.
Kontakta Teaterförbundets medlemsrådgivning

Facklig utbildning
Teaterförbundet har fackliga utbildningar i en rad ämnen. Aktuella kurser hittar du under På gång.
Du kan också lära mer om Teaterförbundet och om fackligt arbete i Teaterförbundets webbkurs för förtroendevalda, som är öppen för alla. Den hittar du här.

Kontakta din yrkesavdelning

DU TILLHÖR YRKESAVDELNING 112

Kontakt (förtroendevald):
Helena Melin
helena@sharemusic.se

Teaterförbundets kansli, medlemsrådgivningen:
Telefon 08 441 13 00
jour@teaterforbundet.se

Kontakta din yrkesavdelning