Vill du arbeta normkreativt?

Normkreativa arbetsgruppen jobbar med att förebygga diskriminering och främja normkreativt tänkande bland Teaterförbundets medlemmar och även mot förbundets organisation.

Vi är en operativ grupp som har i uppdrag att anordna aktiviteter som till exempel seminarier och debatter. Vi har tidigare medverkat på Scenkonstbiennalen, Bibu, Giff och Pride med mera.

Vi söker nu nya medlemmar som brinner för antidiskriminering och normkreativt arbete. Du som söker ska vara sugen på att lägga ner tid och engagemang i gruppens arbete! Vi träffas ca 1 gång i månaden i Stockholm, men du behöver inte bo där, vi ersätter din resa.

Vi strävar efter en bred representation av olika erfarenheter och perspektiv i gruppen och söker därför främst personer som har erfarenhet av att rasifieras som annat än vita, har erfarenheter av att möta funkofobi i sitt arbete med film och scenkonst och/eller besitter kompetens i tillgänglighetsfrågor, samt hbtqia-personer. Men framför allt ska du ha ett stort intresse för frågorna!

Givetvis kommer du som medlem i gruppen inte endast arbeta med eller vara representant för just dina erfarenheter eller din identitet/bakgrund. Men då vi strävar efter att vårt arbete ska genomsyras av alla perspektiv som finns hos förbundets medlemmar anser vi att levda erfarenheter är en lika viktig kompetens som intresse och engagemang för utvecklings- och förändringsarbete. Vi söker också representanter från olika yrkesgrupper inom scen och film.

Du ska också vara medlem i Teaterförbundet för scen och film!

Om du är intresserad, skriv några rader om dig själv, varför du vill vara med och hur tillgänglig du kommer vara framöver, och skicka till nka@teaterforbundet.se senast den 13 december.

Hör gärna av dig om du har några frågor om uppdraget!