Tidigare undersökningar

Jobbar arbetsgivare proaktivt mot trakasserier?

  • Ja (67%, 10 röster)
  • Nej (33%, 5 röster)

Antal röster: 15

Tidigare undersökningar

Är du engagerad i avtalsrörelsen?

  • Ja (55%, 11 röster)
  • Nej (45%, 9 röster)

Antal röster: 20

Tidigare undersökningar

Har du upplevt hot på jobbet?

  • Nej (67%, 24 röster)
  • Ja (33%, 12 röster)

Antal röster: 36

Tidigare undersökningar

Har du skadat dig under arbetet?

  • Ja (59%, 39 röster)
  • Nej (41%, 27 röster)

Antal röster: 66

Tidigare undersökningar

Går du på bio mer än genomsnittspersonen?

  • Nej (62%, 16 röster)
  • Ja (38%, 10 röster)

Antal röster: 26

Tidigare undersökningar
 Page 1 of 5  1  2  3  4  5  »