Tidigare undersökningar

Är du förvånad över valutgången?

  • Nej (82%, 9 röster)
  • Ja (18%, 2 röster)

Antal röster: 11

Start: 2018-09-28 @ 10:19
Slut: Inget slutdatum

Har du tillgång till rep/arbetslokal?

  • Nej (60%, 18 röster)
  • Ja (40%, 12 röster)

Antal röster: 30

Start: 2018-07-05 @ 15:18
Slut: Inget slutdatum

Har du inkomster utanför din yrkesutbildning?

  • Ja (62%, 13 röster)
  • Nej (38%, 8 röster)

Antal röster: 21

Start: 2018-05-12 @ 08:17
Slut: Inget slutdatum

Har du använt dig av Teaterförbundets rådgivning?

  • Ja (60%, 12 röster)
  • Nej (40%, 8 röster)

Antal röster: 20

Start: 2018-03-26 @ 12:24
Slut: Inget slutdatum

Använde du faktureringstjänster förra året?

  • Nej (60%, 15 röster)
  • Ja (40%, 10 röster)

Antal röster: 25

Start: 2018-02-12 @ 14:37
Slut: Inget slutdatum

 Page 1 of 3  1  2  3  »