Sökresultat - ikon

Upphovsrättsliga ersättningar

Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb AB, betalar ut olika slags ersättningar: Enligt kollektivavtal Ersättningen är att betrakta som inkomst av tjänst. Rättighetsbolaget drar skatt och sociala ...

Inga frågor och svar

Sökresultat - ikon

”Alla former av kränkande maktutövning måste upphöra”

Det kan aldrig sägas för många gånger: Sexuella trakasserier är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är du...
Sökresultat - ikon

Dags att deklarera

Här finns information om vad man ska tänka på när man deklarerar inkomster, och vilka avdrag man kan göra, till exempel vid tjänsteresor, dubbel bosättning och andra utgifter som är som varit nödvändi...
Sökresultat - ikon

Goda råd inför årets deklaration

Att vara anställd eller att ha ett eget företag är ett val som många scen och filmarbetare behöver göra. Ibland blir det en kombination då uppdragsgivare och arbetsplatser har olika önskningar. I dekl...
Sökresultat - ikon

Ny fakturarutin för Servicebolaget

Ändringen görs på grund av skattereduktionen på 25 % av medlemsavgiften. Det innebär att du får en faktura för medlemskapet (ditt personliga) på 155 kr per månad och en faktura för serviceavgiften til...
Sökresultat - ikon

Teaterförbundets medlemsavgift avdragsgill

Så här går det till: 1. Som medlem i Teaterförbundet för scen och film betalar du din månatliga medlemsavgift 2. Teaterförbundet skickar kontrolluppgift till skatteverket vid årets slut 3. Avdrag...

Inga kalenderhändelser

Sökresultat - ikon

Deklaration

Teaterförbundet för scen och film har tagit fram en deklarationsfolder med tips och råd om vad du ska tänka på när du deklarerar.

Sökresultat - ikon

Deklaration och avdrag

Deklaration/avdrag för scenografer och kostymdesigners – en guide oss kollegor emellan.

Sökresultat - ikon

Upphovsrättsliga ersättningar

Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb AB, betalar ut olika slags ersättningar: Enligt kollektivavtal Ersättningen är att betrakta som inkomst av tjänst. Rättighetsbolaget drar skatt och sociala ...
Sökresultat - ikon

Trygghet och försäkringar

Teaterförbundet för scen och film erbjuder en rad förmånliga försäkringar för medlemmarna. En del ingår i kollektivavtalen, andra tecknar du själv.

Sökresultat - ikon

Servicebolaget

Teaterförbundet vill ge bästa möjliga service till dig som är egenföretagare.

Sökresultat - ikon

Lathund - kollegorna tipsar

Lathunden är till för att underlätta vardagen på jobb och i förhandlingar.
Vi håller sidorna som levande dokument och de kommer att fyllas på efterhand.

Sökresultat - ikon

Driva företaget

Också när du driver företag är det mycket att hålla reda på. Det beskrivs här under under rubrikerna Bokföra, Göra avdrag, Redovisa moms, Ersättning eller lön, Utdelning och återbäring, Skatt på föret...