Sökresultat - ikon

Upphovsrättsliga ersättningar

Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb AB, betalar ut olika slags ersättningar: Enligt kollektivavtal Ersättningen är att betrakta som inkomst av tjänst. Rättighetsbolaget drar skatt och sociala ...

Inga frågor och svar

Sökresultat - ikon

”Alla former av kränkande maktutövning måste upphöra”

Det kan aldrig sägas för många gånger: Sexuella trakasserier är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det är du...
Sökresultat - ikon

Dags att deklarera

Här finns information om vad man ska tänka på när man deklarerar inkomster, och vilka avdrag man kan göra, till exempel vid tjänsteresor, dubbel bosättning och andra utgifter som är som varit nödvändi...
Sökresultat - ikon

Goda råd inför årets deklaration

Att vara anställd eller att ha ett eget företag är ett val som många scen och filmarbetare behöver göra. Ibland blir det en kombination då uppdragsgivare och arbetsplatser har olika önskningar. I dekl...
Sökresultat - ikon

Information till dig som har eget företag

Vem är egenföretagare? Personer som driver sin verksamhet som näring är företagare. Man kan exempelvis ha enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Får jag några skattelättnader i firman? E...
Sökresultat - ikon

Ny fakturarutin för Servicebolaget

Ändringen görs på grund av skattereduktionen på 25 % av medlemsavgiften. Det innebär att du får en faktura för medlemskapet (ditt personliga) på 155 kr per månad och en faktura för serviceavgiften til...

Inga kalenderhändelser

Sökresultat - ikon

Deklaration och avdrag

Tips på vad andra yrkat och fått avdrag för i sina deklarationer. Detta är alltså inte hugget i sten eller ett löfte om att motsvarande avdrag kommer gå igenom för dig, tolkningen av skatteverkets ...
Sökresultat - ikon

Upphovsrättsliga ersättningar

Teaterförbundets Rättighetsbolag, Tromb AB, betalar ut olika slags ersättningar: Enligt kollektivavtal Ersättningen är att betrakta som inkomst av tjänst. Rättighetsbolaget drar skatt och sociala ...
Sökresultat - ikon

Trygghet och försäkringar

Försäkringar genom kollektivavtalet Kollektivavtalet ger dig ökad trygghet. Genom kollektivavtalet har du bland annat: • Gruppliv- och arbetsskadeförsäkring • Tjänstepension • Sjukförsäkring/sjukl...
Sökresultat - ikon

Servicebolaget

Eftersom egenföretagare ofta har andra problem och frågor än anställda, har Teaterförbundet startat Servicebolaget. Som ansluten till Servicebolaget får du speciell hjälp i företagarfrågor.Du får ocks...
Sökresultat - ikon

Lathund - kollegorna tipsar

Lathunden är uppbyggd i följande delar. Avtal och kontrakt Är ett förslag på hur en process för kontraktsskrivning kan delas upp för att få ett kontrakt som är rättvist och bra för dig som scenogr...
Sökresultat - ikon

Driva företaget

Också när du driver företag är det mycket att hålla reda på. Det beskrivs här under under rubrikerna Bokföra, Göra avdrag, Redovisa moms, Ersättning eller lön, Utdelning och återbäring, Skatt på föret...