Remissvar om Framtidens filmpolitik

Några kollegor i SFRs styrelse har ägnat många sommartimmar åt att skriva ett remissvar på Kulturdepartementets promemorian om Framtidens filmpolitik.

Här kan ni läsa SFIs och andra organisationers remissvar.