Stipendier

Teaterförbundets Rättighetsbolag delar årligen ut 20 stipendier à 20 000 kronor. De kan sökas av skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer, koreografer, filmfotografer, scenografer, kostymtecknare/kostymdesigner och animatörer. Enda kravet är att man är upphovsperson eller utövande konstnär och att man under ansökningsåret fyller 55 år eller mer.

Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som inte gått att fördela individuellt. Det gäller i huvudsak ersättningar för äldre biograffilmer, TV-dramer och radioteater.

Så här ansöker du
Ansökningsblanketten finns för nedladdning i kolumnen till höger. Du kan också beställa den från:

Teaterförbundets Rättighetsbolag
Box 12710, 112 94 Stockholm
E-post: rattighetsbolaget@teaterforbundet.se
Telefon: 08-441 13 00

Din ansökan ska vara Rättighetsbolaget tillhanda senast den 21 maj 2018.