Rättighetshavarmöte

Enligt kontraktet med Rättighetsbolaget ska upphovspersoner och utövande konstnärer, som medverkat i upptagning vilken berättigat till ersättning, kallas till rättighetshavarmöte varje år. På mötet ska rättighetshavarna nominera två ledamöter till Rättighetsbolagets styrelse.

Nästa Rättighetshavarmöte är planerat till våren 2019. Närmare information kommer att publiceras på denna sida i god tid.

Alla dokument som har tagits fram i samband med Rättighetshavarmötet 2018 finns till höger.