Påverka och förändra

Teaterförbundet arbetar aktivt för att förbättra upphovsrättsersättningen.

Det handlar dels om att påverka lagstiftningen, men också om att skapa förståelse hos allmänheten för vad upphovsrätten handlar om – att de som har gjort musik, film eller tv-program ska ha betalt för sitt arbete. Precis som läkaren, vårdbiträdet och IT-konsulten.

Läs mer om upphovsrätten i När Var Hur .

Läs mer i Din guide till upphovsrätten.

Läs mer om kampanjen Fair Internet.

Läs mer om arbetet mot illegal fildelning i foldern Ett schysstare Internet