Ideella rättigheter

De ideella rättigheterna kan sammanfattas med att du som upphovsperson/utövare har rätt att

  • bli namngiven när verket utnyttjas
  • motsätta dig att verket visas eller ändras på ett sätt som är kränkande

De ideella rättigheterna kan inte överlåtas, däremot kan du avstå från dem.