Utan kollektivavtal

När uppdrags-/arbetsgivaren inte har kollektivavtal med Teaterförbundet för scen och film.

Har din arbets-/uppdragsgivare inte kollektivavtal med Teaterförbundet måste alla upphovsrättsersättningar regleras i anställnings-/uppdragskontraktet. Annars kan produktionen visas/spridas utan att du får någon särskild ersättning för dettaGrunden för detta är den så kallade presumtionsregeln i upphovsrätts-lagen.. Hur denna reglering går till, beror på om du är ansluten till Rättighetsbolaget eller inte.

Är du ansluten till Rättighetsbolaget har du överlåtit till bolaget att förvalta din upphovsrätt. Det innebär att det är med Rättighetsbolaget som arbetsgivaren/uppdragsgivaren ska träffa avtal om nyttjanderätten till de produktioner som du medverkar i (gäller både anställda och egenföretagare). Hör därför snarast av dig till Rättighetsbolaget när du börjar diskutera medverkan i en produktion. Du kan läsa mer om Rättighetsbolaget här .

Om du inte är ansluten till Rättighetsbolaget måste du själva reglera upphovsrättsersättningarna i ditt avtal. Kontakta Teaterförbundet för rådgivning.