Med kollektivavtal

När uppdragsgivaren/arbetsgivaren har träffat kollektivavtal med Teaterförbundet för scen och film.

Kollektivavtalen innehåller regler för anställda om minimilön för medverkan i produktionen, arbetstid, sjuklön m.m. De reglerar också ersättningar för att en upphovsperson eller utövande konstnär upplåter sin upphovsrätt så att produktionen kan visas. Vissa av dessa regler om upphovsrättsersättning gäller både anställda och egenföretagare, andra gäller enbart anställda.

Enligt kollektivavtalen ska producenten betala för grundnyttjande av verket (visning och ett visst antal repriser). Denna ersättning betalas ut som tillägg på lönen/arvodet. Om verket visas därutöver ska producenten betala också för återutnyttjande.

Utöver ersättningarna från producenten finns möjlighet till ersättning från tredje part, till exempel privatkopieringsersättningPrivatkopieringsersättningen ger upphovsmän och utövande konstnärer ekonomisk kompensation för det inkomstbortfall som rätten att för privat bruk fritt kopiera musik, film och tv från lagliga förlagor innebär. Ersättningen betalas av tillverkare/importörer av lagringsmedier som är ”särskilt ägnade för” privatkopiering, vidaresändningsersättningÄr du upphovsman eller utövande konstnär och har medverkat i något program som sänts i vissa TV-kanaler kan du ha rätt till ersättning om programmet vidaresänts i kabelnätet eller över internet, liksom om det har sänts i någon utländsk kanal och  ersättning vid offentligt framförandeDet kan exempelvis vara när TV-sändningar eller Playtjänster visas i hotellfoajéer, på flygplatser eller liknande. . De betalas ut som royalty.

Anställd eller egenföretagare – vilka regler gäller?

Oavsett om du är anställd eller frilans/egenföretagare (F-skattare) omfattas du automatiskt av kollektivavtalets regler om upphovsrättsersättning från producenten (grundersättning och återutnyttjandeersättning).

Kollektivavtalets regler garanterar dig ersättning för privatkopiering, vidaresändning och offentligt framförande som kasseras in av Copyswede. Arbetar du som egenföretagare i produktionen måste du däremot själv förbehålla dig dessa rättigheter, annars kan du missa de.

Är du ansluten till Rättighetsbolaget är det med Rättighetsbolaget som uppdragsgivaren ska träffa avtal om den del av nyttjanderätten som gäller privatkopiering, vidaresändning och offentligt framförande. Hör snarast av dig till Rättighetsbolaget när du som egen-företagare börjar diskutera medverkan i en produktion. Läs mer om Rättighetsbolaget 

Om du inte är ansluten till Rättighetsbolaget måste du själva reglera upphovsrättsersättningarna i ditt avtal. Kontakta Teaterförbundet för rådgivning.