Om Upphovsrätten

Teaterförbundet och Rättighetsbolaget hjälper dig som medlem att tillvarata din upphovsrätt så att du får de ersättningar du ska ha.

Upphovsrätt handlar om din rätt som upphovsperson eller utövande konstnärSom upphovsperson räknas exempelvis regissörer, koreografer, filmfotografer, animatörer, scenografer och kostymtecknare. Som utövande konstnärer räknas skådespelare, sångare, dansare och musiker som tolkar och framför ett verk. att bestämma om hur ditt konstnärliga verk och dina prestationer För att alster ska ses som verk i upphovsrättslagens mening måste det vara resultatet av ett personligt intellektuellt skapande, på något sätt unikt. Det ska uppnått ”verkshöjd”. Observera att det ideella skyddet gäller bara det personliga sättet att uttrycka verkets innehåll, inte innehållet i sig.får användas. Upphovsrätten ger dig ideella och ekonomiska rättigheter till ditt verk (i vissa undantagsfallExempel på fri användning är rätten att kopiera offentliggjorda verk för privat bruk. Här behöver alltså inte den som kopierar verket betala något. Upphovspersonen/den utövande konstnären kan dock få en viss ersättning genom den avgift som tillverkare/importörer av lagringsmedier för privat kopiering betalar (privatkopieringsersättning). får dock verk användas fritt).

Teaterförbundet och Rättighetsbolag hjälper dig som medlem att tillvarata din upphovsrätt så att du får de ersättningar du ska ha.
Läs merRättighetsbolaget har bildats för att ta till vara dina upphovsrättsliga intressen. Som medlem i Teaterförbundet ansluts du automatiskt (om du inte inom tre månader avanmält dig). Du kan också gå med utan att vara med i Teaterförbundet.
Rättighetsbolaget hjälper till med skydd för din upphovsrätt samt inkassering och utbetalning av upphovsrättsliga ersättningar