Rättighetshavarmöte

Upphovspersoner och utövande konstnärer som fått ersättning från Rättighetsbolaget kallas varje år till rättighetshavarmöte i bolaget.

Nästa rättighetshavarmöte hålls under våren 2020.

På mötet redovisar Rättighetsbolagets styrelse verksamheten under det gångna året samt informerar om aktuella upphovsrättsfrågor. På mötet nomineras också vartannat åt två ledamöter till Rättighetsbolagets styrelse.

För mer information, kontakta Rättighetsbolaget.