Inkassering och utbetalning

Rättighetsbolaget bevakar att ersättningar som du har rätt till också betalas ut till dig. Här samarbetar bolaget med organisationer som Copyswede och SAMI.

Tänk på att informera Rättighetsbolaget om du ska eller har träffat avtal om upphovsrättslig ersättning.Vad som gäller ifråga om skatt och sociala avgifter med mera, beror dels på om du är anställd eller egenföretagare, dels på vilken slags ersättning det rör sig om.

Ersättningar från producenter
För anställda gäller att upphovsrättsersättningen betraktas som inkomst av tjänst. Rättighetsbolaget drar då skatt och sociala avgifter innan ersättningen betalas ut. För egenföretagare ses ersättningen som intäkt i företaget. Du betalar då själv in preliminärskatt och sociala avgifterDu bör betala in 45 procent av upphovsrättsersättningen till ditt skattekonto (preliminärskatt och sociala avgifter).  På skatteverket.se kan du se vilket OCR-nummer du ska ange som referens vid insättningen.. Du ska också redovisa momsen i din momsdeklaration.

Utbetalning av ersättningar från producenter görs i december.

Ersättningar för vidaresändning, privatkopiering och offentligt framförande
Oavsett om du är anställd eller egenföretagare är det du själv som ska betala in skatt och sociala avgifterDu bör betala in 45 procent av upphovsrättsersättningen till ditt skattekonto (preliminärskatt och sociala avgifter).  På skatteverket.se kan du se vilket OCR-nummer du ska ange som referens vid insättningen på dessa ersättningar. Är du egenföretagare ska du också redovisa momsen i momsdeklarationen.

Utbetalning av vissa ersättningar görs i juni, andra görs kvartalsvis.

Utbetalning till konto
Vill du ha din ersättning insatt direkt på ett konto fyll i dina kontouppgifter på blanketten för privatperson eller företag och skicka till Rättighetsbolaget.

Ärvd royalty och ersättningar till rättighetsinnehavare bosatta utomlands
För dessa ersättningar gäller särskilda regler. Läs mer