Förvalta din upphovsrätt

Genom din anslutning till Rättighetsbolaget överlåter du till bolaget att förvalta din upphovsrätt för din räkning. Överlåtelsen gäller tills vidare med sex månaders uppsägningstid.

Har arbets-/uppdragsgivaren kollektivavtal med Teaterförbundet är upphovsrättsersättningarna reglerade där. För anställda omfattar denna reglering alla upphovsrättsersättningar, men för egenföretagare bara ersättningarna från producenter – inte för tredje partsnyttjande, det vill säga för vidaresändning, privatkopiering och offentligt framförande.

I de fall ersättningarna inte är reglerade i kollektivavtal är det Rättighetsbolaget som förhandlar med arbets-/uppdragsgivaren om din upphovsersättning. Hör därför snarast av dig till Rättighetsbolaget när du börjar diskutera medverkan i en produktion.