Om Rättighetsbolaget

Rättighetsbolaget har bildats av Teaterförbundet för att ta tillvara dina upphovsrättsliga intressen och stärka Teaterförbundets förhandlingsposition gentemot producenter och tv-bolag m.fl. Som medlem i Teaterförbundet för scen och film erbjuds du därför anslutning i samband med din inträdesansökan. Du kan också vara ansluten utan att vara medlem i Teaterförbundet.

Rättighetsbolaget:

  • förvaltar din upphovsrätt
  • inkasserar och betalar ut upphovsrättsliga ersättningar.

De närmare villkoren för rättighetsupplåtelsen regleras genom ett anslutningskontrakt gentemot Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolag (sammantagna benämnda TFR).