Om Rättighetsbolaget

Rättighetsbolaget har bildats för att ta till vara dina upphovsrättsliga intressen. Som medlem i Teaterförbundet för scen och film erbjuds du anslutning i samband med ditt inträde, men du kan också gå med utan att vara medlem i Teaterförbundet.

Rättighetsbolaget hjälper till med att:
• förvalta din upphovsrätt
• inkassera och betala ut upphovsrättsliga ersättningar.

Denna service finansieras genom ett avdrag på de utbetalda ersättningarna. Avdragets storlek beror dels på vilken slags upphovsrättsersättning det rör sig om, dels på om du är medlem i Teaterförbundet för scen och film eller ansluten till Rättighetsbolaget.