Rättighetsbolaget och upphovsrätten

Fördelning och utbetalning av upphovsrättsliga ersättningar enligt kollektivavtal sköts av Teaterförbundets rättighetsbolag.

Rättighetsbolaget fördelar och betalar också ut upphovsrättsliga ersättningar som grundas på lagstiftningen, till exempel avgiften för privatkopiering. En del av Copyswedes ersättningar från kabel-tv-avtalet fördelas och betalas också ut av Rättighetsbolaget.

Bakgrunden till utbetalningarna är den upphovsrättsliga lagstiftningen, som ger upphovsmän och utövande konstnärer ett rättsligt grundskydd. Lagen kompletteras av kollektivavtalen, som också reglerar utbetalningar av upphovsrättsliga ersättningar.

Teaterförbundet och Rättighetsbolaget arbetar också för att förbättra och stärka upphovsmännens och utövarnas ställning inom upphovsrätten, både i Sverige och utomlands. Detta arbete sker också i samarbete med till exempel KLYS, SAMI, Copyswede och FIA.