Rättighetsbolaget och upphovsrätten

Rättighetsbolaget bildades 1995 för att ge en samlad service med inkassering och utbetalning av upphovsrättsliga ersättningar för upphovspersoner och utövande konstnärer inom Teaterförbundet, men också för att tillsammans med Teaterförbundet utveckla den upphovsrättsliga lagstiftningen och för att stärka upphovspersonernas och utövarnas ställning gentemot utnyttjarna av deras verk och prestationer.

Upphovspersoner och utövande konstnärer (skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigner, filmfotografer, animatörer) som är medlemmar i Teaterförbundet erbjuds att teckna ett anslutningskontrakt med TFR, som är en sammantagen benämning på Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolag. Du kan också teckna anslutningskontrakt utan att vara medlem i Teaterförbundet. Anslutningen innebär en rättighetsupplåtelse till TFR enligt de villkor som anges i anslutningskontraktet.

Genom TFR tydliggörs att anslutningskontraktet tecknas både mot Teaterförbundet och Rättighetsbolaget, eftersom grunderna för de upphovsrättsliga ersättningarna som Rättighetsbolaget samlar in och fördelar vilar på ett samspel mellan Teaterförbundets kollektivavtal och den upphovsrättsliga lagstiftningen. Den upphovsrättsliga ersättningen enligt kollektivavtalen inkasseras av Rättighetsbolaget självt, medan andra ersättningar på uppdrag av Teaterförbundet samlas in av andra organisationer, som t.ex. den upphovsrättsliga samarbetsorganisationen Copyswede.