Projektledare sökes till Teaterförbundet och Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film söker en projektledare som ska driva det partsgemensamma arbetet för att motverka sexuella trakasserier.

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har sedan 2017 arbetat partsgemensamt för att motverka sexuella trakasserier inom scenkonsten. Parterna har bland annat tillsatt en oberoende kommission som lämnade sin rapport våren 2018. Därefter har arbetet fortsatt med en lång rad aktiviteter på branschnivå och vid olika scenkonstverksamheter. Läs mer om insatserna på www.teaterforbundet.se och www.svenskscenkonst.se

Vi söker nu en projektledare för det fortsatta arbetet med att vidareutveckla en hållbar och inkluderande arbetsplatskultur inom scenkonsten. Till stöd finns ett partsgemensamt råd med förtroendevalda ledamöter som representerar arbetsgivare och arbetstagare.

I arbetet ingår:
– Samordning av det administrativa arbetet i det partsgemensamma rådet samt genomförande av beslutade förändringsprojekt.
– Hantering av projektets ekonomi och dokumentation samt arbete för fortsatt finansiering.
– Planering och genomförande av olika insatser, exempelvis utbildningar och framtagande av verktyg.
– Kommunikation internt och externt.
– Fortlöpande samverkan med branschens aktörer, andra arbetsmarknadsparter, myndigheter m fl.

Vi söker dig som har:
– Erfarenhet av projektledning och projektredovisning (ekonomiskt, kvalitativt och kvantitativt).
– Kunskaper inom jämställdhets- och/eller diskrimineringsområdet.
– Förutsättningar att skapa förtroende hos både arbetstagar- och arbetsgivarsidan.
– God samarbetsförmåga.
– Kunskaper om arbetsmarknaden och dess parter.

Kunskap om scenkonstens förutsättningar är meriterande.

Tjänsten är tidsbegränsad t.o.m juni 2020 med möjlighet till förlängning. Du tjänstgör växelvis på Teaterförbundet respektive Svensk Scenkonst kansli. Visst resande ingår i uppdraget.

Vi är övertygade om att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

För intresseanmälan och mer information kontakta:
Teaterförbundets förbundsdirektör Mika Romanus, mika.romanus@teaterforbundet.se
eller Svensk Scenkonsts vd Mikael Brännvall, mikael.brannvall@svenskscenkonst.se.