Kompetensintegration

En effektiv arbetsintroduktion för nyanlända professionella kulturarbetare i Sverige.

Foto: Maryam Barari

Riksteatern, Teaterförbundet för scen och film, Svensk Scenkonst och Arbetsförmedlingen inledde ett pilotprojekt under hösten 2016 för att ge nyanlända professionella kulturarbetare en ingång i den svenska kulturbranschen samt utveckla scenkonstinstitutionernas arbete med breddad rekrytering. Genom arbetsintroduktion inom kulturbranschen, mentorskap och praktik ska satsningen öppna fler nätverk inom scenkonstbranschen.

Initiativet som till största del finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), kallas för Kompetensintegration, vänder sig till professionella kulturarbetare med medborgarskap i ett land utanför EU och som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen Etablering. Projektets syfte är att synliggöra kompetens och öppna de nätverk som behövs för att underlätta rekrytering.

Enligt Arbetsförmedlingen kategoriseras alla som nyanlända de första fyra åren efter erhållet uppehållstillstånd i Sverige. Vid inskrivningen till Arbetsförmedlingen finns idag ingen möjlighet att registrera sitt tidigare kulturyrke. Det är en av de brister som samarbetet vill åtgärda.

Programmet startades i Stockholm under hösten 2016 med tio medverkande och pågick fram till februari 2017. Deltagarna har tidigare arbetat som skådespelare, regissörer, scenografer, fotografer, författare, kostymörer och dansare.

En inledande branschintroduktion startade den 15 augusti 2016 för samtliga medverkande. Under introduktionen gavs insikt i svensk kulturpolitik, produktionsprocesser, hur kulturinstitutionerna är organiserade i Sverige, och kunskapsutbyte med verksamma konstnärer. Varje medverkande erbjöds en mentor som har rekryterats ur Teaterförbundets medlemsnätverk. De scenkonsthus som erbjuder arbetsplatsintroduktion är Riksteatern, Dramaten, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Cirkus Cirkör, Kungliga Operan, Unga Klara samt Scenkonst Sörmland. Med många kontaktytor för medverkarna skapas starka nätverk för att synliggöra medverkarnas kunskaper och erfarenheter för branschen. Ambitionen är att sprida programmet i andra delar av landet.

Att ta tillvara på alla invånares kompetens kommer vara avgörande om scenkonsten i Sverige fortsatt ska vara relevant och spegla hela befolkningen.