Dokument

Här kan du ladda ner material som kan vara ett stöd i arbetet för en mer jämställd och normkreativ arbetsplats.

Mångfaldscheck – för ett normkreativt arbete

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har gemensamt tagit fram en mångfaldscheck som ett underlag för diskussioner inom scenkonstorganisationerna. Syftet med checken är att den ska vara ett verktyg i arbetet med att skapa mångfald på arbetsplatserna och på scenerna.

Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se när vi själva är normen. Synliggör vi normerna kan vi inkludera medvetet istället för att riskera att omedvetet exkludera. Mångfald handlar om att se och ge utrymme.

Mångfaldschecken ska hjälpa till att synliggöra de normer som finns inom scenkonstorganisationerna och som påverkar våra arbetsplatser och det som framförs på våra scener.

Jämställdhetscheck – för scen och film

Teaterförbundet har  tillsammans med Svensk Scenkonst tagit fram ”Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar”.  Du kan ladda ner checken till höger i pdf-format, men den finns även i tryck version.

Jämställdhetschecken är tänkt som ett verktyg för chefer, arbetsledare, fackliga representanter eller jämställdhetsansvariga att initiera ett samtal och hålla koll på jämställdhetsfrågorna i verksamheten. Vår förhoppning är att den ska hjälpa er att göra aktiva och medvetna val när det gäller t.ex. rekrytering och konstnärlig gestaltning, men också att jämställdheten ska finnas med på dagordningen i det dagliga arbetet.

Checken är tänkt att omfatta alla yrkesgrupper och alla anställda oavsett anställningsform. Checken finns också på engelska.

Det finns en speciell jämställdhetscheck för filmområdet, som tagits fram av förbundet och arbetsgivarorganisationen Mediaföretagen.

Bryt tystnaden – om sexuella trakasserier i arbetslivet

TCO har tagit fram handboken Bryt tystnaden, mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Boken ger verktyg för hur man förebygger och hanterar sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Handboken går även igenom vilka lagar som finns, vilka rättigheter arbetstagarna har och skyldigheter arbetsgivarna har.

Boken ”I väntan på vadå?”

Förbundet har gett ut boken ”I väntan på vadå? – Teaterförbundets guide till jämställdhet”. Boken består av två delar. Den första delen är författad av genusvetaren Vanja Hermele på förbundets uppdrag. Texten och slutsatserna är hennes egna. Hermele intervjuar en mängd företrädare för branschen i jakt på tankefigurer som hindrar jämställdhet. Konsten är samhällsförändrande och radikal, är en aktiv myt i kulturlivet, konstaterar Hermele. Men hur radikal är man egentligen när det kommer till jämställdhet?

Den andra delen av boken, ”Verktygslåda för förändring”, är Teaterförubundets egen del, författad av Nina Stone. Här får den som vill arbeta för jämställdhet på sin arbetsplats branschanpassade råd och tips, det reds ut vilka rättigheter du har enligt lag och avtal och Teaterförbundets arbete för jämställdhet beskrivs.

Boken publicerades år 2007 på Premiss förlag.

Vill du beställa boken? Kontakta Mimi Raam Bräutigam, mimi@teaterforbundet.se eller telefon 08 441 13 00. Boken är gratis för medlemmar, ickemedlemmar betalar 50 kronor.