Öppet Arkiv

Teaterförbundet för scen och film fördelar 30 stipendier à 20 000 kronor till utövande konstnärer och upphovspersoner. Även andra konstnärliga yrken, såsom klippare, maskörer och barnskådespelare kan söka.

Stipendiets ändamål ska gå till konstnärlig fördjupning i form av resebidrag, projektbidrag eller kompetensutveckling.

Stipendierna kan enbart sökas av de som har medverkat i eller arbetat med tv-program som fanns på SVT:s sida Öppet Arkiv under åren 2013, 2014 och 2015. Vilka program som är aktuella finns publicerat i filerna här intill.

Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som inte har varit möljiga att fördela individuellt.

Sista ansökningsdatum för årets stipendium är passerat. Stipendiaterna får besked i februari, och delas ut i mars.

Nästa ansökningsomgång öppnar i oktober 2020.