Stipendier

Medlemmar i Teaterförbundet kan söka stipendier bland annat  för medverkan i Öppet Arkiv, boendestipendiet i Grez-sur-Loing, stipendier från de humanitära fonderna och stipendium för barn med särskilda behov.

Från övriga fonder utses stipendiemottagarna av respektive styrelse/stipendienämnd.

Medverkan i Öppet Arkiv

Teaterförbundet för scen och film fördelar 30 stipendier à 20 000 kronor till utövande konstnärer och upphovspersoner. Även andra konstnärliga yrken, såsom klippare, maskörer och barnskådespelare kan söka.

Stipendiets ändamål ska gå till konstnärlig fördjupning i form av resebidrag, projektbidrag eller kompetensutveckling.

Stipendierna kan enbart sökas av de som har medverkat i eller arbetat med tv-program som fanns på SVT:s sida Öppet Arkiv under åren 2013, 2014 eller 2015.

Läs mer om hur du ansöker här.

Rättighetsbolagets stipendier

Teaterförbundets Rättighetsbolag delar årligen ut 20 stipendier à 20 000 kronor. Stipendierna grundas på upphovsrättsersättningar som inte gått att fördela individuellt och kan sökas av skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer, koreografer, filmfotografer, scenografer, kostymtecknare/kostymdesigner och animatörer.

Stipendier kan sökas av dem som under ansökningsåret är 55 år eller äldre och har medverkat i biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.

Läs mer på Rättighetsbolagets sida

Grez-sur-Loing

Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolag delar varje år ut stipendier som innebär en månads boende på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing, samt ett resestipendium på 5000 kronor. Hôtel Chevillon ägs av Grez-stiftelsen.

Läs mer om hur du ansöker här.

Grez-sur-Loing är en liten by som ligger ett par timmar utanför Paris i Frankrike. Flera svenska konstnärer har genom åren bott på Hôtel Chevillon. Mer information om platsen hittar du på Grez-stiftelsens hemsida.

Stipendiet kan sökas vid två tillfällen under året, av en medlem i Teaterförbundet för scen och film som är upphovsperson/utövare.

Under maj erbjuds boende i lägenhet nr 1 (Augusti Strindberg-lägenheten) som är en dubblett. I denna bostad kan stipendiaten ta med en närstående under perioden utan extra kostnad. Ansökan för vistelsen i maj är öppen från 1 oktober till 15 november. Besked om mottagare lämnas i mitten av december.

Under oktober erbjuds en enrumslägenhet 4 (Julia Beck-lägenheten) avsedd för en person. Under oktobervistelsen finns även möjlighet till en separat arbetslokal/ateljé C. Ansökan för vistelsen i oktober är öppen från 1 april- 15 maj. Besked om mottagare lämnas i mitten av juni.

Ansökan

Du ansöker under Stipendier genom att logga in på Mina Sidor

I din ansökan ska du ange namn, yrke och kontaktuppgifter. Det ska också framgå att du är upphovsperson och vad för konstnärligt arbete vistelsen planeras att användas till.

Ansökan kan även avse halva perioden. I detta fall ska det anges vilken del av månaden som avses.


Humanitära fonder
Förbundet har två fonder med samma ändamål som samförvaltas. Fonderna har för ändamål att lämna understöd åt behövande personer som är medlemmar i Teaterförbundet för scen och film.

Läs mer om hur du ansöker här

Skriv några rader om varför du behöver understöd, och bifoga namn och kontaktuppgifter.

Skicka din ansökan per e-post till humanitarafonden@teaterforbundet.se eller per post till

Humanitära fonderna
c/o Teaterförbundet
Box 12710
112 94 Stockholm

 

Coronakrisen
Söker du stöd för förlorad inkomster i samband med coronakrisen ansök på Mina Sidor.

Sök stipendium till barn med särskilda behov
Teaterförbundet för scen och film förvaltar en rad stipendier som fördelar medel enligt fonden stadgar.

Walter och Lena Fuchs barnfond fördelar stipendier till barn med funktionsvariationer, eller för att möjliggöra deltagande i teater, sång, musik, dans eller övrig utvecklande verksamhet för dessa barn.

Vill du söka medel ur denna fond skriver du ner några rader om vad du vill använda stipendiet till (max en A4), samt kontaktuppgifter och skicka per mejl till info@teaterforbundet.se eller per post till Teaterförbundet för scen och film, Box 12710, 112 94 Stockholm.