Stipendier

Medlemmar i Teaterförbundet kan söka stipendier för medverkan i Öppet Arkiv, boendestipendiet i Grez-sur-Loing, stipendier från de humanitära fonderna och stipendium för barn med särskilda behov.

Från övriga fonder utses stipendiemottagarna av respektive styrelse/stipendienämnd.

Här kan du läsa mer om de stipendier du kan söka från Teaterförbundet för scen och film.

Medverkan i Öppet Arkiv

Teaterförbundet för scen och film fördelar 30 stipendier à 20 000 kronor till utövande konstnärer och upphovspersoner. Även andra kontnärliga yrken, såsom klippare, maskörer och barnskådespelare kan söka.

Stipendiets ändamål ska gå till konstnärlig fördjupning i form av resebidrag, projektbidrag eller kompetensutveckling.

Stipendierna kan enbart sökas av de som har medverkat i eller arbetat med tv-program som fanns på SVT:s sida Öppet Arkiv under åren 2013, 2014 eller 2015.

Läs mer och ansök om stipendiet här.

Boende-stipendium i Grez-sur-Loing
Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolag delar varje år ut ett stipendium som innebär en månads boende på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under oktober månad + ett resestipendium på 5000 kronor. Hôtel Chevillon ägs av Grez-stiftelsen.

Läs mer om hur du ansöker här.

Grez-sur-Loing är en liten by som ligger ett par timmar utanför Paris i Frankrike. Flera svenska konstnärer har genom åren bott på Hôtel Chevillon.

Stipendiet kan sökas av en medlem i Teaterförbundet för scen och film som är upphovsperson.

Lägenheten är på 22 kvm och avsedd för en person.

Ansökan

I din ansökan ska du ange namn, yrke och kontaktuppgifter (e-post). Det ska också framgå att du är upphovsperson och vad för konstnärligt arbete vistelsen planeras att användas till.

Ansökan kan även avse en del av perioden.

Skicka din ansökan till info@teaterforbundet.se. Skriv ”Grez-sur-Loing” i ärenderaden.

Ansökan ska ha inkommit till Teaterförbundet för scen och film den 31 maj.


Humanitära fonder
Förbundet har två fonder med samma ändamål som samförvaltas. Fonderna har för ändamål att lämna understöd åt behövande personer som är medlemmar i Teaterförbundet för scen och film.

Läs mer om hur du ansöker här

Skriv några rader om varför du behöver understöd, och bifoga namn och kontaktuppgifter.

Skicka din ansökan per e-post till humanitarafonden@teaterforbundet.se eller per post till

Humanitära fonderna
c/o Teaterförbundet
Box 12710
112 94 Stockholm

 

Sök stipendium till barn med särskilda behov
Teaterförbundet för scen och film förvaltar en rad stipendier som fördelar medel enligt fonden stadgar.

Walter och Lena Fuchs barnfond fördelar stipendier till barn med funktionsvariationer, eller för att möjliggöra deltagande i teater, sång, musik, dans eller övrig utvecklande verksamhet för dessa barn.

Vill du söka medel ur denna fond skriver du ner några rader om vad du vill använda stipendiet till (max en A4), samt kontaktuppgifter och skicka per mejl till info@teaterforbundet.se eller per post till Teaterförbundet för scen och film, Box 12710, 112 94 Stockholm.