Styrelse

Ordförande:
Tomas Bolme

Övriga styrelseledamöter:
Mats Bendrik, advokat
Anna Carlson, skådespelare (ordförande i Teaterförbundet)
Marienette Dahlin, skådespelare
Lars Edström, skådespelare
Shoshana Kushner (ekonomichef Teaterförbundet)
Lars Oldmark, direktör
Meg Westergren, skådespelare

Administrativ chef:
Shoshana Kushner, som också är verkställande direktör i AB Teatersol