Styrelse

Ordförande:
Tomas Bolme

Övriga styrelseledamöter:
Mats Bendrik, advokat
Simon Norrthon (ordförande i Teaterförbundet för scen och film)
Anna Carlson, skådespelare
Lars Edström, skådespelare
Lars Oldmark, direktör
Meg Westergren, skådespelare
Shoshana Kushner

Marienette Dahlin, skådespelaren (Suppleant)

Administrativ chef:
Shoshana Kushner, som också är verkställande direktör i AB Teatersol