Stiftelser och fonder knutna till Teaterförbundet

Teaterförbundet för scen och film förvaltar en rad fonder och stiftelser. Medlemmar i Teaterförbundet kan söka stipendier från de humanitära fonderna och boendestipendiet i Grez-sur-Loing. Från övriga fonder utses stipendiemottagarna av respektive styrelse/stipendienämnd.

Boende-stipendium i Grez-sur-Loing
Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolag delar varje år ut ett stipendium som innebär en månads boende på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under oktober månad + ett resestipendium på 5000 kronor. Hôtel Chevillon ägs av Grez-stiftelsen.

Läs mer om hur du ansöker här.

Grez-sur-Loing är en liten by som ligger ett par timmar utanför Paris i Frankrike. Flera svenska konstnärer har genom åren bott på Hôtel Chevillon.

Stipendiet kan sökas av en medlem i Teaterförbundet för scen och film som är upphovsperson.

Lägenheten är på 22 kvm och avsedd för en person.

Ansökan

Skicka ditt namn och kontaktuppgifter till info@teaterforbundet.se. Skriv ”Grez-sur-Loing” i ärenderaden.

Ansökan ska ha inkommit till Teaterförbundet den 31 maj.


Humanitära fonder
Förbundet har två fonder med samma ändamål som samförvaltas. Fonderna har för ändamål att lämna understöd åt behövande personer som är medlemmar i Teaterförbundet för scen och film.

Läs mer om hur du ansöker här

Skriv några rader om varför du behöver understöd, och bifoga namn och kontaktuppgifter.

Skicka din ansökan per e-post till humanitarafonden@teaterforbundet.se eller per post till

Humanitära fonderna
c/o Teaterförbundet
Box 12710
112 94 Stockholm


Stiftelsen Höstsol
Stiftelsen har för ändamål att bidra till att medlemmar av Teaterförbundet eller personer som tillhört svensk teater, får en bekymmersfri ålderdom. Läs mer om Höstsol här.

Filmfonden
Stiftelsen har för ändamål att främja filmändamål. Anslaget används huvudsakligen för medverkan i internationella möten som avser filmarbete och upphovsrättsfrågor.

Studie- och Resefonden
Stiftelsen har för ändamål att organisera och bekosta deltagandet i nordiska och internationella fackliga verksamheter.

Obeskattade fonder
Teaterförbundet förvaltar 28 stipendiefonder varav 26 fonder delar ut konstnärliga stipendier och 2 fonder delar ut understöd. Stipendierna delas ut vartannat år till aktiva medlemmar i Teaterförbundet för scen och film.

Djurgårdsmässans stiftelse
Stiftelsen har för ändamål att bereda understöd åt behövande personer som har haft konstnärligt arbete inom teater och är medlemmar i Teaterförbundet för scen och film. För närvarande erhåller ca 60 personer kvartalsvis ett fast bidrag.

Emelie Haglunds Minnesfond
Att främja vård av behövande skådespelare eller skådespelerskor.