Stiftelser och fonder knutna till Teaterförbundet

Teaterförbundet för scen och film förvaltar en rad fonder och stiftelser. Medlemmar i Teaterförbundet kan söka stipendier från några av fonderna. Från övriga fonder utses stipendiemottagarna av respektive styrelse/stipendienämnd.

Här kan du läsa mer om stipendierna du kan söka själv.


Stiftelsen Höstsol
Stiftelsen har för ändamål att bidra till att medlemmar av Teaterförbundet eller personer som tillhört svensk teater, får en bekymmersfri ålderdom. Läs mer om Höstsol här.

Filmfonden
Stiftelsen har för ändamål att främja filmändamål. Anslaget används huvudsakligen för medverkan i internationella möten som avser filmarbete och upphovsrättsfrågor.

Studie- och Resefonden
Stiftelsen har för ändamål att organisera och bekosta deltagandet i nordiska och internationella fackliga verksamheter.

Obeskattade fonder
Teaterförbundet förvaltar 28 stipendiefonder varav 26 fonder delar ut konstnärliga stipendier och 2 fonder delar ut understöd. Stipendierna delas ut vartannat år till aktiva medlemmar i Teaterförbundet för scen och film.

Djurgårdsmässans stiftelse
Stiftelsen har för ändamål att bereda understöd åt behövande personer som har haft konstnärligt arbete inom teater och är medlemmar i Teaterförbundet för scen och film. För närvarande erhåller ca 60 personer kvartalsvis ett fast bidrag.

Emelie Haglunds Minnesfond
Att främja vård av behövande skådespelare eller skådespelerskor.