Rättighetsbolaget

Fördelning och utbetalning för upphovsrättsliga ersättningar enligt kollektivavtal sköts av Teaterförbundets Rättighetsbolag.

Rättighetsbolaget fördelar och betalar också ut upphovsrättsliga ersättningar som grundas på lagstiftningen, till exempel avgiften för privatkopiering; den så kallade kassettavgiften. Också den del av Copyswedes ersättningar från kabel-TV-avtalet, som motsvarar andelen av produktioner med medverkande från Teaterförbundets avtalsområden, fördelas och betalas ut av Rättighetsbolaget.

Bakgrunden till utbetalningarna är den upphovsrättsliga lagstiftningen, som ger upphovspersoner och utövande konstnärer ett rättsligt grundskydd. Lagen kompletteras, till exempel när det gäller upphovsrättsliga ersättningar, av kollektivavtalen.

Under år 2016 uppgick de upphovsrättsliga ersättningarna till drygt 96,6 miljoner kronor genom Teaterförbundets Rättighetsbolags försorg till rättighetshavare, det vill säga; utövande konstnärer (skådespelare, sångare, artister och dansare) och till upphovspersoner (regissörer, scenografer, koreografer, A-fotografer, kostymtecknare och animatörer).

Teaterförbundet och Rättighetsbolaget arbetar också för att förbättra och stärka upphovspersonernas och utövarnas ställning inom upphovsrätten både i Sverige och i internationella konventioner. Detta arbete sker också inom och i samarbete med till exempel KLYS, SAMI, Copyswede och FIA.