Valberedning

Här presenteras valberedningen och dess uppdrag inför Riksstämman 2018.

Valberedningen består av:

Joel Mauricio Isabel Ortiz (sammankallande)  joel.mauricio.almroth@hotmail.com
Ulrika Dalenstam
 Tomas Ehlert Ankarstrand
Helena Lundqvist
Hanne Wirde