Studentråd

Rådet är ett forum för diskussion kring studerandefrågor, ett bollplank i utbildningsfrågor och ger studerandemedlemmar möjlighet att komma till tals och synas i förbundet.