Regionråd

Regionrådens uppdrag är att arbeta med kulturpolitik, arbetsmarknadsfrågor och kompetensutveckling. Regionrådens arbete omfattar även att där sådana finns bevaka regionala kulturplaner och deras tillkomst och uppföljning.

 

Teaterförbundet har tre regionråd. Det är den alltmer regionaliserade kulturpolitiken som ligger till grund för bildandet av regionråden.

Enkelt uttryckt är regionråden ett slags ”mini-Teaterförbund” på det regionala planet.

I råden sitter representanter som är utsedda av yrkesavdelningarna. Som representant kan man ha alla typer av anställningsformer, vara egenföretagare, kombinatör eller student. Råden träffas i regel en gång i måndaden.

De tre regionråden:
Teaterförbundet region Väst
Teaterförbundet region Syd
Teaterförbundet region Stockholm
Kontaktuppgifter finns här.

Skulle du vara intresserad av att engagera dig i din region är du varmt välkommen att höra av dig till din yrkesavdelning eller till Sara Andersson sara.andersson@teaterforbundet.se