Mer om Förbundsstyrelsen

 • Anna Carlson
  Anna är verksam som tillsvidareanställd skådespelare på Uppsala stadsteater.
  Ordförande i Teaterförbundet för scen och film sedan 2006, samt ordförande i Teaterförbundets Rättighetsbolag samt Stiftelsen Djurgårdsmässan. Tidigare var hon vice ordförande i Teaterförbundet.
  Sitter i styrelsen för Höstsol samt andra till förbundet knutna stiftelser och fonder, som TCO, Filmallians Stockholm Mälardalen och Teateralliansen.
  Tidigare styrelseuppdrag är Stockholms Dramatiska Högskola och Stockholms Konstnärliga Högskola, avslutat april 2017.
  Ordförande i Guldbaggejuryn.
  Deltar i råds-och nämnmöten inom Scensverige och KLYS kulturskaparna.

 • Minna Krook
  Minna har dansat, koreograferat, dramatiserat, producerat och marknadsfört dans- och teaterföreställningar för barn och vuxna under de senaste 30 åren. Både i sitt eget kompani Minna Krook Dans, grundat 1999, och i fria professionella teatergrupper och på institutionsteatrar.
  Hon är vice ordförande Teaterförbundet för scen och film sedan 2014, och 2 vice ordförande 2002-2014. Suttit i styrelsen för Dansavdeningen.
  Minna är årligen mentor till dansare, koreografer och dansgrupper. Minna håller föreläsningar och utbildningar i skapande och om hållbar karriär.
  Är ledamot i Dansalliansens styrelse sedan starten 2006, och ledamot i Scensveriges styrelse sedan 2011. 2007-2012 var hon ordförande i Teaterverksammas A-kassa.
  Ingår i Redaktionskommittén för Scen och Film.

 • Thomas Nording
  Thomas arbetar som produktionssamordnare på maskinavdelningen på kungliga Operan i Stockholm, och tidigare som maskintekniker/operatör och scentekniker.
  Thomas har suttit med i förbundsstyrelsen och dess verkställande utskott sedan 2006, sedan 2014 som andre vice ordförande. Han sitter i yrkesavdelning 105:s styrelse, och fram till 2012 som ordförande. Tidigare har han också varit lokalt fackligt verksam i avdelning 1.
  Thomas har bl.a. suttit i delegationen för de centrala avtalsförhandlingarna på institutionsteaterområdet, senast som delegationens ordförande. Han ingår i organisationsgruppen, som ser över såväl förbundets stadgar som dess organisation. Han är rådsmedlem i Scensverige och ordförande i Scensveriges utbildningskommitté.

 • Therese Hörnqvist

  Therese Hörnqvist
  Therese har arbetat som frilansande scenkonstproducent sedan 1998 för en rad olika scenkonstprojekt i Stockholm. Hon har också arbetat som marknadsförare på Västanå Teater. Sedan 2004 är hon tillsvidareanställd producent på Stockholms Improvisationsteater. Hon har arbetat fackligt sedan 2006, först i avdelningen GUS och sedan i styrelsen för avdelning 112 i fem år innan hon valdes in i förbundsstyrelsen 2014.

 • Peter Schildt
  Peter är frilansande filmregissör och skådespelare.
  Peter har arbetat fackligt sedan 2007 då yrkesavdelningen Sveriges Filmregissörer bildades. Peter satt i dess styrelse i åtta år, valdes in i Förbundsstyrelsen vid Riksstämman 2010 och några år senare i verkställande utskottet. Peter ingår också i styrelsen för Rättighetsbolaget (TROMB).

 • Måns Clausen

  Måns Clausen
  Måns jobbar som frilansande skådespelare efter bl.a. 10 år som tillsvidareanställd på Dalateatern i Falun. Han har även medverkat i både tv- filmproduktioner.
  Hans fackliga bana startades under åren på Dalateatern som skyddsombud. Inom Teaterförbundet har Måns suttit i Mångfaldsgruppen och varit ordförande (delat) i Normkreativa arbetsgruppen.
  Vid 2014 års Riksstämma valdes Måns in som styrelsemedlem i Förbundsstyrelsen.
  För närvarande sitter han även i Partsgemensamma rådet och sitter i redaktionsgruppen för Scen & Film.

 • Ulrika Dalenstam
  Ulrika är scenkonstproducent sedan 40 år tillbaka. Utbildad på Dramatiska Institutet och på universiteten i Umeå och Lund. Hon har arbetat på länsteatrar, fria grupper och institutionsteatrar i hela landet. För närvarande arbetar Ulrika på Västmanlands Teater.
  Ulrika har sedan 2007 arbetat fackligt inom Teaterförbundet. Hon har suttit i styrelsen för yrkesavdelning 112 under tio års tid och varit fackligt aktiv i Lokalavdelning 14 på Västmanlands Teater, där Ulrika var ordförande i fyra år.
  Ulrika valdes in i Förbundsstyrelsen vid Förbundsmötet 2012. Ulrika har haft ett flertal centrala uppdrag som ledamot i förhandlingsdelegationerna för Institutionsteateravtalet samt i Pensionsförhandlingsdelegationen.

 • Robert Forsman
  Robert är säkerhetschef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm sedan 2015, och arbetar med säkerhetsfrågor, arbetsmiljö och utbildningar på området.
  Tidigare var han belysningsmästare på Kulturhuset Stadsteatern i 15 år, samt teatertekniker, scenmästare, rekvisitör, ljudtekniker på fria grupper, privatteater och institutioner.
  Robert har arbetat fackligt sedan 2005, främst i lokalavdelning, länge som ordförande för Lokalavdelning 3 på Kulturhuset Stadsteatern. Även suttit i delegation för institutionsavtalet ett flertal gånger.
  Invald i Förbundsstyrelsen 2014 och ingår även i organisationsgruppen som på uppdrag av Riksstämman sett över och moderniserat stadgarna. Sitter även som rådsmedlem i Scensverige för Teaterförbundet.

 • Andrzej Glosniak

  Andrzej Glosniak
  Andrzej är dansare från Polen, utbildad vid Warszawas Nationella Balettskola och därefter vid Hamburgbalettens skola i Tyskland. Efter att han dansat fyra år med Hamburg Ballett kom Andrzej till GöteborgsOperans Danskompani 2001. Andrzej har arbetat fackligt i Teaterförbundets lokalavdelning på GöteborgsOperan, och valdes in i förbundsstyrelsen 2016.

 • Zofi Lagerman
  Zofi har arbetat professionellt som scenograf och kostymdesigner sedan 1998 efter avslutad Masterutbildning på Wimbledon school of Art i London.
  Hon har sedan dess arbetat på de flesta större institutionsteatrar i Göteborg, Stockholm och Malmö och på ett flertal läns- och regionteatrar , som Örebro, Växjö och Västerås, samt i flera frigrupper, bland andra Galeasen och Brunnsgatan 4.
  Med sin scenografi till samarbetsprojektet Antigone mellan Göteborg stadsteater och den tanzaniska teatergruppen Parapanda representerade hon Sverige på den internationella Prag-quadriennalen 2015.
  Zofi blev invald i förbundsstyrelsen 2014 och sitter som ordförande i egenföretagarrådet samt som ledamot i Normkreativa arbetsgruppen. Hon är även rådsmedlem i Scensverige sen 2014.

 • Martyna Lisowska
  Martyna är frilansande musikalartist sedan 1994. Efter utbildning på Balettakademien i Stockholm har hon arbetat på institutions- och privatteatrar samt med fria grupper.
  Martyna har haft fackliga förtroendeuppdrag sedan 90-talet och blev invald i förbundsstyrelsen 2014.
  Hon sitter även med i styrelsen för musikalartistavdelningen och ingår i redaktionskommittén för Scen och Film.

 • Simon Norrthon
  Simon är skådespelare, utbildad vi Teaterhögskolan i Stockholm. Han var under flera år en del av Unga Klaras ensemble och har sedan återkommit dit som regissör.
  Simon har spelat och regisserat på fria scener i Stockholm, men främst på institutioner som Dramaten och stadsteatrarna i Stockholm, Göteborg och Uppsala.
  Simon ingick som en av medlemmarna i humorkollektivet Gruppen som gjorde radiohumor och cabareter samt har medverkat i ett femtiotal filmer och teveserier.
  Han har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2002 och var innan dess ledamot i Teaterförbundets jämställdhetsgrupp. Sedan 2002 sitter han i styrelsen för Rättighetsbolaget och 2010–2014 satt han i Teaterförbundets verkställande utskott.
  Simon sitter även i Konstnärsnämndens styrelse och är sedan 2011 prefekt på Institutionen för skådespeleri vid Stockholms dramatiska högskola.

 • Inga Onn
  Inga är frilansande skådespelare som utbildades på Teaterhögskolan i Stockholm 1995-1999.
  Inom Teaterförbundet var hon aktiv i styrelsen för Skådespelaravdelningen i tio år innan hon valdes in i förbundsstyrelsen 2014.
  Hon har suttit med i förhandlingsgruppen för institutionsteaterförhandlingarna. Hon är ordförande (delat) för den Normkreativa arbetsgruppen, och har jobbat för att mångfaldsfrågorna ska bli mer synliga inom förbundet.
  Hon har arbetat på en rad institutionsteatrar och fria grupper: Teater Västernorrland, Uppsala stadsteater, Sörmlands musik och teater, Estrad Norr, Västerbottensteatern, Friteatern, Teater Fredag med flera, samt har regisserat på Estrad norr i Östersund.
  Tillsammans med kollegor driver hon sommarteatern ”Shakespeare på Gräsgården” i Vadstena. Undervisar i text och versträning på skolor och teatrar.

 • Pontus Plænge
  Pontus utbildades till skådespelare vid Teaterhögskolan i Stockholm 1990–93, och debuterade som regissör tre år senare. Pontus har arbetat som skådespelare på bl.a. Stockholms stadsteater, GöteborgsOperan, Turteatern och Radioteatern. Som regissör har han även arbetat på Dalateatern och Malmö stadsteater.
  Sedan 2010 är Pontus knuten till Östgötateatern som skådespelare och regissör. 1996 startade han sommarteatern Shakespeare på Gräsgården i Vadstena där han sedan dess är konstnärlig ledare.
  Pontus har varit fackligt engagerad sedan 1995, först i lokalavdelningen på Stockholms stadsteater, senare i regionavdelningen GUS och Skådespelaravdelningen, där han var ordförande 2004-2006. Sedan 2010 sitter Pontus i Förbundsstyrelsen. Pontus sitter i Teaterförbundets organisationsgrupp, och är en av två ordförande i Teaterförbundets/Svensk Scenkonsts förhandlingsgrupp kring anställningsformer. Han sitter även i Klys nämnd och har tidigare suttit i Scensveriges styrelse.

 • Annika Stödberg

  Annika Stödberg
  Maskdesign film, frilans