Förbundsordförande

Förbundsordförande Anna Carlson skriver om vad som händer i Teaterförbundet just nu.

Senaste inläggen från Förbundsordförande

Stort engagemang inför stämman

2018-03-26 DEN SENASTE TIDEN har jag blivit kontaktad av flera journalister som vill ställa frågor om vår jämställdhets- och vår mångfaldscheck som Teaterförbundet för scen och film tagit fram tillsamma...

”Jag ser fram emot ett starkt filmår, även 2018!”

2018-02-12 DET ÄR OERHÖRT GLÄDJANDE att kunna berätta att den oberoende gransknings- och åtgärdskommission som Teaterförbundet och Svensk scenkonst tillsammans tillsatt nu är presenterad och har börjat ...

Nu ska vi uppnå resultat mot trakasserier!

2018-01-02 #metoo, #tystnadtagning, #visjungerut, #tystdansa, #metoobackstage fortsätter! Uppropen pågår och vi är alla med om en enastående folkrörelse som vi inte sett maken till när det gäller att lyf...

”Alla former av kränkande maktutövning måste upphöra”

2017-11-13 Det kan aldrig sägas för många gånger: Sexuella trakasserier är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet...

Investeringarna i kulturen är glädjande

2017-10-02 ”En historiskt stor investering” kallar kulturminister Alice Bah Kuhnke de satsningar som görs i den nu presenterade höstbudgeten. Satsningen på den fria scenkonsten, enskilda konstnärer men ...