Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är Teaterförbundets verkställande organ. I förbundsstyrelsen sitter yrkesverksamma personer från olika delar av förbundets verksamhetsområde, som arbetar fackligt på sin fritid. Endast ordföranden är (deltids)anställd. Läs mer om förbundsstyrelsen här.

Foto: Kristian Pohl

Förbundsstyrelsen har till uppgift att se till att de beslut som fattats av riksstämman, förbundsmöten och ordförandekonferenser blir verklighet. Förbundsstyrelsen har normalt möte en gång i månaden.

Förbundsstyrelsen (FS) består av en ordförande, en första vice ordförande, en andra vice ordförande samt övriga ledamöter.

Verkställande utskottet, VU, består av ordförande, de vice ordförandena samt två övriga ledamöter.

Vid riksstämman 2014 valdes Anna Carlson, skådespelare till ordförande i Teaterförbundet. Förste vice ordförande i Teaterförbundet är Minna Krook, koreograf och dansare. I verkställande utskottet sitter också FS-ledamöterna Thomas Nording, scentekniker; Peter Schildt, filmregissör och Therese Hörnqvist, producent.

Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen är: Simon Norrthon, skådespelare; Ulrika Dalenstam, administratör;  Annika Stödberg, filmmaskör;  Pontus Plaenge, skådespelare och regissör;  Robert Forsman, säkerhetschef;  Martyna Lisowska, musikalartist;  Inga Onn, skådespelare; Zofi Lagerman, scenograf;  Måns Clausen, skådespelare och Andrzej Glosniak dansare.

Här hittar du kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen.