Riksstämma 2014

Teaterförbundets riksstämma hölls den 14-16 juni 2014 ute på Djurönäset utanför Stockholm. Där valdes bland annat en ny förbundsstyrelse. Här kan du ladda ner beslutsprotokollet.

I den nya förbundsstyrelsens verkställande utskott ingår ordförande Anna Carlson, skådespelare; vice ordförande Minna Krook, koreograf; Thomas Nording, tekniker; Peter Schildt, filmregissör och Therése Hörnqvist, producent.

Övriga ledamöter i den nya förbundsstyrelsen är: Simon Norrthon, skådespelare; Ulrika Dalenstam, administratör; Annika Stödberg, filmmaskör; Pontus Plaenge, skådespelare; Robert Forsman, tekniker; Martyna Lisowska, musikalartist; Inga Onn, skådespelare; Zofi Lagerman (fd Nilsson), scenograf; Måns Clausen, skådespelare och Daniel Norgren Jensen, dansare.


Riksstämman är Teaterförbundets högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Till Riksstämman skickar alla Teaterförbundets olika avdelningar ombud. Ombuden beslutar sedan på Riksstämman tillsammans till exempel vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka frågor förbundet ska koncentrera sitt arbete på de närmaste åren och hur medlemsavgiften ska se ut.

Kontakt

Har ni frågor om riksstämman kontakta:

Mimi Raam Bräutigam: mimi@teaterforbundet.se
Sara Andersson: sara.andersson@teaterforbundet.se