Om coronapandemin

Har du frågor om arbetsskyldighet eller inställda föreställningar, turnéer eller inspelningar – börja med att kontakta din arbetsgivare för att höra vad som gäller. Olika omständigheter kan gälla för dig som är anställd respektive uppdragstagare.

Du kan också kontakta Teaterförbundets medlemsrådgivning, jour@teaterforbundet.se. Bifoga då ditt kontrakt och bakgrundsinformation om det uppdrag/den anställning du har frågor om, så kan vi svara snabbare.

Är du arbetsgivare – mejla våra jurister på jour@teaterforbundet.se. Redogör för ditt ärende så detaljerat som möjligt och bifoga alla relevanta dokument.

Vi har publicerat några vanliga frågor på sidan Frågor och svar.

Stora delar av samhället har påverkats av en ökad spridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. På Folkhälsomyndigheten och 1177 kan du hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna kring smittspridning och vad du själv kan göra för att förhindra ytterligare smitta. Arbetsgivaren ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att medarbetare inte utsätts för smittorisk på sin arbetsplats.

Regeringen har fattat ett tillfälligt beslut om att stoppa allmänna sammankomster med över 50 personer, för att minska smittspridningen. Det handlar om  konferenser, idrottsevenemang, kulturevenemang som dans, teater och cirkus.

Regeringens beslut att begränsa sammankomster får stora konsekvenser direkt för kulturlivet. Teaterförbundet för scen och film följer utvecklingen noga och har kontakt med samarbetsorganisationer och motparter i frågan. Den 11 mars samlade kulturministern arrangörsorganisationer inom kulturlivet där även scenkonstens representanter fanns på plats. Teaterförbundet kommer även att ha en direkt dialog med kulturdepartementet i frågan.

TCO har i möte med regeringen kommunicerat inspel från sina olika medlemsförbund i ett möte med arbetsmarknadens parter. Många av TCO:s förbund delar gemensamma problemområden och utmaningar i den uppkomna situationen. Kultursektorns särskilda utmaningar har även i detta sammanhang lyfts fram.

Regeringen har också beslutat att ta bort den första karensdagen för att minska smittspridningen. Genom TCO följer vi frågan om vad som kommer att gälla för egenföretagare vad gäller karensdagen.

Simon Norrthon konstaterar i ett uttalande att det kommer att behövas både beslutskraft och ekonomiska stöd för att minska konsekvenserna för en redan hårt ansatt sektor. Inte minst för alla frilansare och egenföretagare inom scen och film som från en dag till en annan riskerar att stå utan inkomst.

Har du frågor om till exempel arbetsskyldighet, eller om ditt arbete berörs av inställda föreställningar, turnéer eller inspelningar ber vi dig kontakta Medlemsrådgivningen för att höra vad som gäller i din situation.
På grund av hög belastning rekommenderar vi att ni i första hand tar kontakt via mejl,  jour@teaterforbundet.se.