Dubbelanslutning

Teaterförbundet har tecknat avtal om dubbelt medlemskap med andra fackförbund inom TCO för att ge stöd till medlemmar som av olika skäl har behov av hjälp från mer än ett förbund. Avtalen innebär att du blir fullvärdig medlem i båda förbunden. För närvarande finns avtal med nedanstående förbund.

Lärarförbundet

Med Lärarförbundet finns en överenskommelse om dubbelt medlemskap för skådespelare, sångare, artister, regissörer, scenografer och koreografer som även är verksamma som lärare eller skolledare t ex i grund- och gymnasieskolan, på konstnärliga högskolor eller i studieförbund. Avtalet omfattar också pedagoger inom teater/drama/dans som arbetar inom utbildningsområdet. Om du har huvuddelen av din yrkesutövning inom utbildningsområdet eller enbart är verksam som lärare inom drama, teater eller dans ansöker du om medlemskap hos Lärarförbundet och gör en intresseanmälan om dubbelanslutning som ska godkännas av Teaterförbundet. I annat fall görs ansökan hos Teaterförbundet.
Är ditt huvudförbund Lärarförbundet ingår en inkomstförsäkring.

Fackförbundet Vision

Fackförbundet Vision är verksamma inom kommuner, landsting och kyrkan. En del av Teaterförbundets medlemmar arbetar på arbetsplatser där Teaterförbundet inte har avtal utan Vision  tecknar avtalen. Med Vision finns därför ett avtal om dubbelt medlemskap för medlemmar i Teaterförbundet som helt eller delvis arbetar på arbetsplatser där Visions avtal tillämpas på arbetsplatsen. Ansökan görs hos Teaterförbundet.

Dubbelanslutning för chefer inom Vision

Arbetar du som chef på en institutionsteater? Med Vision finns även ett avtal om dubbelt medlemskap för chefer som arbetar på institutionsteatrarna. Det dubbla medlemskapet innebär i dessa fall att du kan få stöd från Visions särskilda ombudsmän för chefer och att du har tillgång till Visions stödmaterial och utbildningar för chefer. Läs mer om Visions chefsverksamhet på www.vision.se/chef

För dig som arbetar som teaterchef och därigenom är förhindrad att vara fortsatt aktiv medlem i Teaterförbundet, finns möjligheten att kvarstå som passiv medlem i Teaterförbundet samtidigt som du är aktiv medlem i Vision. Det innebär att Vision företräder dig i alla fackliga sammanhang men att du även fortsättningsvis kan få del av Teaterförbundets kulturpolitiska arbete. Kontakta Teaterförbundets medlemsregister om detta är aktuellt för dig.

Journalistförbundet

Med Journalistförbundet finns ett avtal om dubbelt medlemskap för yrkesverksamma personer som arbetar inom båda förbundens avtals- och verksamhetsområden. Den som har huvuddelen av sin yrkesutövning inom Teaterförbundets område ansöker om dubbelt medlemskap hos Teaterförbundet. Den som har huvuddelen av sin yrkesutövning som journalist ansöker hos Journalistförbundet. Ansökan ska godkännas av båda förbunden.

Unionen

Med Unionen finns ett avtal om dubbelt medlemskap för den som växlar mellan arbeten inom Teaterförbundets och Unionens avtals- och verksamhetsområden eller som har anställningar inom båda områdena. Avtalet gäller inte den som enbart är yrkesverksam inom Teaterförbundets område. Ansökan kan göras både hos Teaterförbundet och Unionen men ska godkännas av båda förbunden.

Vill du veta mer? Kontakta Teaterförbundets medlemsregister på telefon 08 441 13 00 eller per e-post: medlem.tf@teaterforbundet.se