Påverka

Som anställd, oavsett anställningsform, ska du kunna påverka din egen arbetssituation. Du ska också ha möjlighet att medverka vid förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

Du har därtill möjlighet att vara med och påverka på din arbetsplats, via Teaterförbundet för scen och film.

Finns det kollektivavtal är arbetsgivaren är skyldig att förhandla med din lokalavdelning före beslut om ”viktigare förändring av sin verksamhet”. Som  frilansare ingår du i lokalavdelningen under tiden du är anställd på en scenkonstinstitution.

Dessa rättigheter framgår av medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML).