Upphovsrättslig förhandlingshjälp

Genom Teaterförbundets Rättighetsbolag kan medlemmar med upphovsrätt (skådespelare, regissören m fl) som är anslutna till Rättighetsbolaget få förhandlingshjälp när det gäller kontrakt på film/tv/medieområdet.

Läs mer om det på Rättighetsbolagets sida.