Om tidningen Scen & film

Scen & film är en medlemstidning med facklig och kulturpolitisk inriktning. Tidningen ges ut sju gånger per år och skickas ut till alla medlemmar i Teaterförbundet, samt till prenumeranter. Tidningen trycks i ca 8 600 exemplar.

Kontaktperson:
Chefredaktör Magdalena Boman, telefon 070 664 55 59,
e-post magdalena@mboman.se.

Ansvarig utgivare:
Mika Romanus, telefon 08 441 13 00,
e-post mika.romanus@teaterforbundet.se.

Redaktionskommitté

 

 

Åse Axberg
Jörgen Bergmark
Måns Clausen
Eleonor Fahlén
Amy Fee
Bengt Fröderberg
Minna Krook
Martyna Lisowska
Julia Reinhard
Mika Romanus

Annonser i kommande Scen & film

Vill ni annonsera i kommande nummer av Scen & Film?

Kontakta Alex Simonsson på Swartling och Bergström Media AB per e-post: alex@sb-media.se eller per telefon: 08-545 160 63,  070-798 84 23.

Utgivningsplan

Här kan du ladda ner utgivningsplanen för Scen & film för år 2018 med publiceringsdatum och priser:  Utgivningsplan 2019.

Prenumeration

En prenumeration på  Scen & film för icke-medlemmar kostar 350 kr/år . Är du medlem i Teaterförbundet får du tidningen gratis..

Vill du beställa en prenumeration, eller ändra uppgifter i prenumerationsregistret (t.ex. adressändring), kontakta Yvonne Lindberg yvonne.lindberg@teaterforbundet.se