Rabatter

Genom medlemskapet i Teaterförbundet kan du få förmånliga priser på hotellboende, teaterbiljetter och resor med Viking Line.

Boende Elite hotel

Är du medlem i Teaterförbundet för scen och film (som är ett TCO-förbund) får du 25 % rabatt på boende under helger och lov. Läs mer här.

Elite hotels hemsida.

Biljetter

Är du en aktiv medlem i Teaterförbundet får du ett tillgång till ett digitalt medlemskort som finns under Mina sidor som ger dig rabatterade biljetter på de statsunderstödda teatrarna i mån av tillgång. Kontakta aktuell teater för uppgift om biljettillgång och om vilken rabatt som lämnas just där.

Viking Line

Via TCO har medlemmar i Teaterförbundet tillgång till rabatter på resor med Viking Line, se länk.