Faktureringsservice

Du behöver inte ha eget företag för att kunna ta jobb med faktura!

Om arbetsgivaren/ett produktionsbolag kräver faktura kan du som medlem i Teaterförbundet istället använda dig av Teaterförbundets Servicebolags Faktureringsservice som en mellanhand mellan dig och uppdragsgivaren vid korta uppdrag. Teaterförbundets Servicebolag fakturerar uppdragsgivaren/produktionsbolaget, betalar ut ersättningen till dig och betalar in skatt och arbetsgivaravgift.

Teaterförbundets Servicebolag tar ut en avgift för att täcka kostnaden för administrationen. Avgiften är 5 % av arvodet (inkl. sociala avgifter), dock lägst 200 kr per person. Obs: Vi debiterar alltid 25 % moms på det totala arvodet, även om uppdragsgivaren är momsbefriad.

Vid behov kan Teaterförbundets Servicebolag utfärda ett arbetsgivarintyg (OBS! gäller ej uppdrag utomlands). Dock är det a-kassan som bedömer om detta kan ligga till grund för ersättning. Är du osäker, kontakta a-kassan.

Gör så här:

När du har avtalat om ett arbete, fyll i formuläret på sidan: Anmälan faktureringsservice.

Därefter kommer Teaterförbundets Servicebolag att skicka ett uppdragsavtal och ett anställningsavtal till dig. Dessa skrivs under av uppdragsgivaren och dig samt returneras till Teaterförbundets Servicebolag.

Teaterförbundets Servicebolag förbehåller sig rätten att tacka nej till uppdrag om faktureringsservice. Det kan bli aktuellt till exempel om uppdragsgivaren är på obestånd eller om du inte är aktiv medlem i Teaterförbundet.

Läs mer i dokumentet ”Om faktureringsservice” härintill.

Frågor? Kontakta Teaterförbundets kansli på telefon 08-441 13 00.